Una cafetera col·locada sobre un foc de gas

Canvis en el preu del gas

A partir de l'abril decauen algunes de les mesures anticrisi que va posar en marxa el govern espanyol

L'IVA del gas deixarà d'estar reduït al 10% a partir de dilluns que ve 1 d'abril i tornarà al 21%, tal com estava abans de l'esclat de la guerra a Ucraïna. A partir del proper mes decauen algunes de les mesures anticrisi que va posar en marxa el govern espanyol per combatre la crisi de preu i també puja fins al 3,8% l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica.

Tots dos tributs segueixen el camí de l'IVA de l'electricitat, que al març ja va tornar a ser del 21%. Tot això es recull al decret de mesures anticrisi que va aprovar el govern espanyol a l'últim Consell de Ministres de 2023, on preveia una retirada progressiva de les bonificacions.

Anys convulsos amb el preu de l'energia

L'evolució del preu del gas a Espanya en els darrers anys ha estat marcada per una sèrie de factors globals i locals que han contribuït a la seva fluctuació. Aquests canvis es poden entendre mitjançant tres eixos principals: la dependència energètica d'Espanya, les polítiques regulatòries i ambientals i els esdeveniments geopolítics internacionals.

Espanya, com molts altres països, depèn en gran mesura de la importació de gas natural per satisfer les necessitats energètiques. Aquesta dependència de fonts externes fa que els preus del gas al mercat espanyol siguin particularment sensibles a les fluctuacions als mercats internacionals d'energia. En anys recents, aquesta volatilitat s'ha vist accentuada per la transició energètica cap a fonts més sostenibles , cosa que ha modificat la demanda i ha introduït una nova dinàmica en la fixació de preus.

Des del punt de vista regulatori, el Govern espanyol ha implementat diverses polítiques destinades a regular el mercat de gas i protegir els consumidors. Aquestes mesures inclouen la liberalització del mercat amb l'objectiu d'augmentar la competència i reduir els preus i la introducció de tarifes regulades per als consumidors més vulnerables. A més, les polítiques ambientals de la Unió Europea, com ara el sistema de comerç d'emissions de CO2, han tingut un impacte indirecte en el preu del gas, en incrementar els costos per a les centrals de generació d'energia que utilitzen combustibles fòssils.

Els esdeveniments geopolítics també tenen un paper crucial en la determinació dels preus del gas. Per exemple, les tensions a l'Orient Mitjà oa regions productores de gas, com Rússia, poden generar incertesa als mercats i provocar augments de preus. En el cas particular d'Espanya, la crisi d'Ucraïna del 2022 va tenir un impacte important, ja que el conflicte va provocar una reducció en el subministrament de gas rus cap a Europa , cosa que va portar a un augment en els preus del gas a nivells rècord.