Imatge de la zona on s'ubicarà l'empresa referenciada a la notícia

L'empresa que farà una inversió milionària a Balaguer: Crearà 15 llocs de treball

S'ubicarà en una parcel·la de 4.800 metres quadrats al sector Campllong III que li ha venut l'Incasòl

L'Institut Català del Sòl (INCASÒL) ha venut per un import de 326.565 euros una parcel·la industrial de 4.874 metres quadrats que s'ubica al sector d'activitat econòmica Campllong III, al sud de Balaguer, a l'empresa Comercial Aluminio Vimu SL (COALUM ), que treballa conjuntament amb SISVIAL.

L'empresa, que es dedica a la fabricació de fusteria metàl·lica i elements metàl·lics per a la construcció, traslladarà la seva activitat al sector de Campllong III, on podrà ampliar les seves instal·lacions i millorar aspectes com la logística i el taller. Per això, té prevista una inversió d'1,5 milions d'euros i generar entre 10 i 15 nous llocs de treball.

El sector Campllong III, de 70.148 m², és la segona ampliació del sector Campllong promogut per Incasòl el 1986. Amb aquesta operació, l'Institut esgota les parcel·les que tenia en comercialització en aquest sector.

La indústria a Lleida

La província de Lleida és una regió amb una gran varietat d'activitats industrials, agrícoles i de serveis. Balaguer, com una de les ciutats significatives de la província, reflecteix aquesta diversitat econòmica i contribueix de manera vital al teixit industrial de la regió.

La indústria a la província de Lleida s'ha caracteritzat tradicionalment per la seva estreta vinculació amb el sector agrícola, atesa la fertilitat de les terres i l'abundància de recursos naturals. De fet, Lleida és coneguda per ser un dels principals productors de fruites, especialment peres i pomes, dins de l'Estat espanyol. Aquest fet ha impulsat el desenvolupament d'indústries agroalimentàries que s'especialitzen en el processament i comercialització de productes derivats de l'agricultura, des de conserves fins a sucs i sidres.

A Balaguer i els voltants, la indústria agroalimentària ha experimentat un creixement notable. La ciutat compta amb empreses dedicades a l'assecatge de fruites, a la producció de farines i llavors, així com al desenvolupament de productes lactis artesanals i embotits típics de la gastronomia local. Aquesta especialització ha permès a Balaguer no només atendre la demanda interna sinó també exportar els seus productes , fomentant la creació d'una marca de qualitat reconeguda tant nacionalment com internacionalment.

A banda del sector agroalimentari, la indústria de Balaguer abasta també altres àrees com la manufactura de maquinària agrícola, reflex de la necessitat de modernització i innovació en les tècniques de cultiu i collita. La fabricació d'equips de reg i maquinària especialitzada per a l'agricultura demostra la capacitat d'innovació i adaptació de la indústria local a les noves tecnologies i els reptes del sector.