Muntatge amb una imatge de mà sostenint unes claus a la dreta. A l'esquerra, una mà sostenint bitllets de diferents quantitats d'euro

Com sol·licitar les ajudes al pagament del lloguer?

Inclou persones que tenen entre 36 i 64 anys

El Departament de Territori ha obert aquest dilluns el termini de sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys. Les peticions es poden presentar fins al 10 de maig i la dotació pressupostària inicial és de 20 milions d'euros. Les ajudes al pagament del lloguer -concedides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya- es destinen a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió però que necessiten una ajuda per poder continuar residint a l'habitatge on viuen.

No són lineals i d'una quantitat fixa, sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes.

Els ajuts també tenen en compte la situació geogràfica de l'habitatge, pel que fa al límit màxim del lloguer que pot ser subvencionable, que va dels 900 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació a l'àmbit metropolità de Barcelona; 650 euros (350 per habitació) a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona; i de 600 euros per habitatge i 300 per habitació a les demarcacions de Tarragona, Lleida i a les Terres de l'Ebre.

Es poden presentar les sol·licituds electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i presencialment a les seus que s'especifiquen a la convocatòria. Al febrer ja es van obrir les convocatòries per a joves fins a 35 anys i per a més grans de 65 anys.

Un fort increment de preus en els darrers anys

L'increment en els preus del lloguer a Catalunya s'ha convertit en un tema de gran preocupabilitat social i econòmica i ha afectat una àmplia gamma de residents a la regió. Aquest fenomen, observable en els darrers anys, ha estat impulsat per diversos factors que interactuen entre si, generant tensions i desafiaments tant per a llogaters com per a polítics.

Una combinació de factors

Catalunya, i especialment Barcelona, és una destinació turística de primer ordre, cosa que ha incentivat la compra d'habitatges per al seu ús com a lloguers de vacances. Això ha reduït la disponibilitat d'habitatges per a lloguer a llarg termini i ha empès els preus a l'alça. L'especulació immobiliària també ha jugat un paper significatiu, amb inversors comprant propietats per obtenir guanys ràpids.

La regió ha experimentat un creixement econòmic sòlid, atraient un gran nombre de treballadors d'altres parts d'Espanya i de l'estranger. Això ha incrementat la demanda de lloguers, ha sobrepassat l'oferta existent i ha elevat els preus.

Hi ha hagut crítiques envers les polítiques d'habitatge per no expandir significativament l'oferta d'habitatge públic o assequible. Els esforços governamentals han estat vistos com a insuficients per abordar la magnitud de la demanda.

Finalment, les regulacions sobre lloguers a Catalunya han passat per diversos ajustaments i revisions, especialment en termes de control de preus i proteccions per a llogaters. Tot i això, les tensions entre propietaris, llogaters i autoritats locals han complicat la implementació de polítiques efectives.