Muntatge amb imatge d'una família nombrosa. A la dreta, una imatge amb diversos bitllets d'Euro

Com es poden cobrar milers d'euros a Hisenda si tens fills?

Les diverses opcions de deducció

Per a moltes famílies a Espanya, la fiscalitat pot ser un terreny complicat, especialment quan es tracta de maximitzar les deduccions a la declaració de la renda. Des de l'Agència Tributària ofereixen una varietat d'ajudes i deduccions fiscals dissenyades específicament per donar suport a famílies amb fills. Aquestes deduccions es poden traduir en milers d'euros d'estalvi cada any i proporcionen un alleugeriment significatiu a l'economia domèstica.

Un dels beneficis fiscals més destacats és el conegut com a "xec familiar". Aquesta deducció està disponible per a famílies nombroses i es pot aplicar a la declaració de la renda o mitjançant pagaments mensuals anticipats. Les famílies nombroses es classifiquen en dues categories: general i especial.

Les famílies nombroses de categoria general, és a dir, aquelles amb tres fills o més (o dos si un té una discapacitat reconeguda), poden rebre una deducció de 1.200 euros anuals. Aquest import es pot sol·licitar de cop en fer la declaració de la renda o rebre'l en pagaments mensuals de 100 euros. Pel que fa a les famílies nombroses de categoria especial, que inclouen aquelles amb cinc o més fills, la deducció puja a 2.400 euros anuals, que també es poden distribuir en pagaments mensuals de 200 euros. A més, aquestes famílies poden rebre un extra de 600 euros per cada fill a partir del cinquè.

Una altra deducció important és l'equivalent per maternitat, destinada a mares treballadores amb fills menors de tres anys. Aquest ajut pot assolir els 1.200 euros anuals per cada fill i també es pot cobrar de manera anticipada en pagaments mensuals de 100 euros. Aquest benefici és compatible amb altres deduccions familiars i es pot sol·licitar a través del model 140 de l'Agència Tributària.

Finalment, les famílies que tenen fills amb discapacitat també es poden beneficiar de deduccions fiscals addicionals. Aquestes deduccions poden assolir els 1.200 euros anuals per cada fill amb discapacitat, i es poden sumar a altres deduccions aplicables, com ara el xec familiar o la deducció per maternitat. Per sol·licitar aquest ajut, cal presentar el certificat de discapacitat corresponent i complir els requisits d'alta a la Seguretat Social o en una mutualitat.

Com sol·licitar aquestes deduccions

Les deduccions es poden sol·licitar de diverses maneres. Per al xec familiar i la deducció per maternitat, es pot optar per sol·licitar el pagament anticipat mensual mitjançant la presentació del model 143, disponible a la seu electrònica de l'Agència Tributària, per telèfon o en persona a les oficines d'Hisenda. Si es prefereix rebre la deducció de cop, es pot incloure a la declaració de la renda anual.

Per a aquelles famílies que prefereixin la comoditat dels pagaments mensuals, és important assegurar-se de mantenir actualitzada la seva situació familiar amb Hisenda, informant sobre qualsevol canvi que pugui afectar l'elegibilitat per a les deduccions. A més, totes les sol·licituds han d'incloure la documentació requerida, com el títol de família nombrosa o el certificat de discapacitat, i complir amb els requisits de residència i alta a la Seguretat Social.

Les famílies tenen a la seva disposició una sèrie de deduccions fiscals que poden significar un estalvi considerable a la seva economia anual. Amb la correcta informació i gestió, és possible aprofitar al màxim aquests ajuts que Hisenda ofereix per donar suport a les famílies nombroses, mares treballadores i aquells amb fills amb discapacitat. Mantenir-se informat i complir els requisits es pot traduir en milers d'euros que es tornen a les famílies, alleujant així la seva càrrega econòmica.

Per a més detalls sobre com sol·licitar aquestes deduccions i assegurar que s'aprofiten al màxim les oportunitats fiscals disponibles, és recomanable visitar el lloc web de l'Agència Tributària o consultar amb un assessor fiscal.