Noia sostenint bitllets de 50 euros dins d'un habitatge

Diners extra per a les persones que viuen de lloguer a Catalunya

La Generalitat comunica una sèrie de canvis que permetran disposar de més diners a les persones que viuen de lloguer

El Govern amplia el total de beneficiaris que tenen dret a deduir-se el lloguer fixant el límit de renda en 30.000 euros anuals, segons detalla la llei d'acompanyament dels pressupostos. Fins ara, podien accedir a aquesta bonificació les persones que percebien fins a 20.000 euros aquest exercici. A més de pujar el límit d'ingressos, la Generalitat incrementarà l'import de la deducció de 300 a 500 euros , segons ha avançat 'Nació' i ha confirmat l'ACN. La mesura està pensada per beneficiar col·lectius vulnerables com a joves, aturats, famílies monoparentals, nombroses, persones amb discapacitats i vidus.

En què consisteix aquesta bonificació?

Diverses comunitats autònomes estableixen deduccions pròpies al lloguer i Catalunya n'és una. En el cas català, els contribuents que viuen de lloguer i entren dins dels col·lectius enunciats anteriorment i compleixen el nou requisit econòmic, es podran deduir un 10% de les quantitats pagades per lloguer d'habitatge habitual amb un topall que abans era de 300 euros i que ara passa a ser de 500 euros.

Com sol·licitar-la?

Per això caldrà esperar fins al proper mes d'abril quan comenci el termini per presentar la declaració de l'IRPF. En aquell moment els contribuents residents a Catalunya i que compleixin els requisits per acollir-se a la deducció hauran d'afegir a la seva declaració els diners pagats en concepte de lloguer a més d'altres dades com el DNI del propietari o les persones convivents amb dret a la deducció. El programa s'encarrega de calcular la xifra exacta de la deducció.

Altres mesures fiscals aprovades per la Generalitat

La llei d'acompanyament fixa les prioritats a l'àmbit fiscal i també inclou la rebaixa de l'IRPF per a 2,6 milions de contribuents. La reducció de l'impost es va donar a conèixer a principis de setmana quan el Govern va detallar que el primer tram de tributació passarà del 10,5% al ​​9,5%. D'altra banda, la norma que acompanya els comptes també fixa altres novetats en temes fiscals, sobretot a l'àmbit de la violència masclista. En aquest cas, es redueix la càrrega fiscal dels canvis de domicilis o les herències. Així, doncs, el Govern aprova una deducció de l'IRPF per a lloguer habitual per part de les víctimes del 20% fins a 1.000 euros anuals.

El percentatge i l'import pugen al 25% i 1.200 euros si, a més, la dona té una discapacitat igual o superior al 65%. També s'implementa la reducció del 95% per als descendents de les víctimes a l'hora d'assumir un habitatge habitual o la donació de diners per adquirir-lo. La rebaixa tindrà un límit màxim de 100.000 euros o 200.000 si la persona té discapacitat del 65% a dalt. A més, es posarà en marxa una bonificació del 99% de la quota tributària per a descendents i ascendents de sang a les adquisicions de patrimoni per causa de mort d'una víctima de violència masclista.

La norma també inclou un tipus de gravamen del 5% per l'adquisició de l'habitatge habitual per a víctimes. Les persones podran accedir a aquest ajut sempre que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, menys el mínim personal i familiar, no excedeixi els 36.000 euros a l'última declaració de l'IRPF. Així mateix, s'afegeix a les sancions per incompliment de l'obligació comunicació de dades la no inscripció de pisos al Registre d'habitatges buits i d'ocupats sense títol ocupant, així com el de grans forquilles per millorar-ne el control.

D'altra banda, la llei d'acompanyament als pressupostos proposa un canvi al dipòsit de fiances que haurà de mantenir disponible l'Institut Català del Sòl, rebaixant-lo del 10% al 5%. El document assenyala que aquesta reducció permet garantir que es podrà fer front a les eventuals retirades perquè en els darrers anys les constitucions de fiances sempre han superat les devolucions i cancel·lacions.