Muntatge amb una imatge de pebrots els uns sobre els altres. A la cantonada superior esquerra, una emoticona d'avís

Alerta per pebrots marroquins amb pesticides que paralitzen el sistema nerviós

No és la primera vegada que hi ha problemes amb productes procedents del Marroc

En els darrers dies, s'ha desencadenat una alerta a l'Estat espanyol a causa de la detecció de pebrots importats del Marroc que contenen pesticides extremadament perillosos. El Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) ha identificat la presència de clorpirifs i fenazaquina en lots de pebrots marroquins durant els controls rutinaris a la frontera espanyola. Aquests pesticides tenen la capacitat de paralitzar el sistema nerviós i presenten un greu risc per a la salut pública.

Productes agrícoles contaminats del Marroc: Un problema recurrent

No és la primera vegada que els productes agrícoles marroquins causen preocupació a Espanya. Al llarg dels anys, especialment els últims mesos, hi ha hagut diverses alertes relacionades amb fruites i hortalisses importades del Marroc que arriben contaminades amb pesticides no permesos a la Unió Europea. La més recent van ser les maduixes amb hepatitis.

Què són aquests pesticides i quins riscos tenen per a les persones?

Clorpirifos és un insecticida que ha estat àmpliament utilitzat a l'agricultura, però a causa dels seus efectes perjudicials, el seu ús està restringit a la Unió Europea. Aquest pesticida s'associa amb nombrosos problemes de salut, incloent-hi efectes adversos en el desenvolupament neurològic i possibles vincles amb el càncer.

La Fenazaquina, per altra banda, és un acaricida utilitzat per combatre la mosca blanca, i la seva acció paralitza el sistema nerviós dels insectes. Tot i això, aquest efecte també pot afectar els humans, comprometent tant el sistema respiratori com el nerviós.

Greus perjudicis per als agricultors locals

La importació de productes agrícoles contaminats té un impacte significatiu a l'economia i l'agricultura pròpia. Els agricultors locals, que compleixen les estrictes normatives europees sobre l'ús de pesticides, es veuen en desavantatge davant dels productes més barats que no compleixen els mateixos estàndards. Aquest desequilibri pot afectar la competitivitat dels productes nacionals al mercat.

A més, la reputació de la seguretat alimentària es pot veure compromesa quan es detecten aquests problemes, cosa que pot disminuir la confiança dels consumidors tant a nivell nacional com internacional.

La normativa actual no es compelix de forma sistemàtica

La Unió Europea té normatives estrictes sobre l'ús de pesticides i la importació de productes agrícoles. Tot i això, la recurrència d'aquests incidents posa en evidència que cal enfortir encara més els controls a les fronteres i realitzar inspeccions més exhaustives dels productes importats.

Segons la normativa europea, qualsevol detecció de pesticides no permesos en productes alimentaris ha de ser reportada immediatament i els lots afectats han de ser retirats del mercat. En aquest cas, les autoritats han actuat ràpidament per identificar i retirar els pebrots contaminats, però és crucial que es prenguin mesures preventives addicionals. A més, es desconeix si altres productes contaminats s'hagin pogut "colar" per altra banda.