Edifici del Tribunal Constitucional amb una imatge inserida d?un home parlant davant de diversos micròfons.

El Tribunal Constitucional tomba el vot delegat de Lluís Puig

Illa i i els socialistes van recórrer l’acord de la Mesa de març de 2023 que ho permetia sense reforma reglamentària

El Tribunal Constitucional ha dictat una sentència transcendental estimant el recurs d'empara que Salvador Illa i el Grup Socialista del Parlament de Catalunya van elevar la passada legislatura en relació al vot telemàtic de Lluís Puig tal i com publica el penúltim Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

La sentència, que afecta directament altres recursos que té pendents ara mateix sobre la taula el mateix tribunal aquesta legislatura, declara la nul·litat dels acords de la Mesa del Parlament d’abril de 2023 que regulaven el vot telemàtic de forma transitòria a la cambra catalana fins a fi del període de sessions.

El recurs va ser presentat per 34 diputats socialistes entre ells Salvador Illa, Alicia Romero,  o Raúl Moreno. Els recurrents van argumentar que els acords de la Mesa del Parlament, datats el 18 i 19 d'abril de 2023, vulneraven el seu dret a exercir les funcions representatives en condicions legals adequades, tal com estableix l'article 23.2 de la Constitució Espanyola.

Els acords qüestionats permetien el vot telemàtic del diputat Lluís Puig fins al final del període de sessions sense una reforma prèvia del reglament del Parlament. Els recurrents van considerar que aquesta decisió no només els perjudicava, sinó que també afectava el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants, segons l'article 23.1 de la Constitució.
Sentència del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha donat la raó als socialistes i en contra del criteri de la Mesa de Parlament concloent que els acords presos van vulnerat el dret dels diputats a exercir les seves funcions representatives.

En concret, la sentència declara:

Vulneració del dret a exercir funcions representatives: Es reconeix que els acords de la Mesa van contravenir el dret dels diputats recollit en l'article 23.2 de la Constitució, el qual està estretament lligat al dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics mitjançant els seus representants (article 23.1 CE).

Nul·litat dels acords de la Mesa: Es declaren nuls els acords del 18 d'abril de 2023 sobre la regulació transitoria del vot telemàtic i del 19 d'abril de 2023 que acceptaven la votació telemàtica del diputat Lluís Puig. També s'anul·la l'acord del 19 d'abril de 2023 que desestimava la reconsideració d'aquests acords.

Restabliment dels drets: Es restableixen els drets dels diputats recurrents, amb els efectes detallats en el fonament jurídic 3 de la sentència.

Publicació al BOE: La sentència serà publicada al Butlletí Oficial de l'Estat per assegurar la seva difusió i compliment.

Aquesta sentència suposa un toc d’atenció a Josep Rull ja  que suposa un precedent important en la regulació de les funcions representatives dels diputats i el vot telemàtic. La necessitat de reformar el reglament del Parlament per adaptar-lo a les noves circumstàncies tecnològiques i garantir els drets dels representants es fa evident.

El Parlament de Catalunya haurà de prendre mesures per complir amb la sentència i assegurar que els futurs acords respectin els drets constitucionals dels diputats i deixa fora de la llei la Presidència i Mesa actual, que va acceptar precisament el vot de Lluís Puig (i també Carles Puigdemont) sense la preceptiva reforma reglamentària. 

Actuació de la CUP contra Aliança Catalana

En el context parlamentari actual, destaca l'actuació de la CUP, que ha presentat una proposta per modificar el reglament del Parlament amb l'objectiu d'impedir que Aliança Catalana formi un grup propi i autoproposant-se per a tots els càrrecs del Grup Mixt.

Aquest moviment busca rebaixar la influència de la formació nacionalista catalana limitant així els seus recursos i capacitat d'acció política dins de la cambra reflectint les tensions polítiques actuals i la lluita pel control i la representació dins del Parlament de Catalunya.