Sílvia Orriols, asseguda davant del micròfon, durant un ple municipal

Contundent resposta de Sílvia Orriols al Govern d'Espanya

La batlessa es mostra sorpresa per les notícies als mitjans sobre l'empadronament

La batllessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha respost a la sol·licitud d´informació que li va enviar la delegació del govern espanyol a Catalunya assegurant que l´Ajuntament compleix amb la normativa en matèria d´empleat en temps i forma. "Sorprèn, en aquest sentit, les diferents notícies que han aparegut als mitjans de comunicació, així com també el propi requeriment efectuat per part de la subdelegació", apunta en la resposta, avançada pel diari 'El Periódico' i a la qual ha tingut accés l'ACN.

A la missiva, que es dirigeix formalment a la subdelegació a Girona, Orriols assegura que "el procediment que segueix l'Ajuntament de Ripoll en relació a l'empadronament no suposa cap vulneració de l'ordenament jurídic vigent". Orriols respon així a la sol·licitud d'informació que va impulsar el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, i ho fa en el termini que se li va donar.

A més, Orriols ha publicat un contundent tweet afirmant que seguirà evitant que ningú s'empadroni de forma fraudulenta.

La batllessa, que es posa a disposició del govern espanyol per si necessita més informació, detalla el procediment per tramitar l'empadronament, que comença amb la presentació d'una sol·licitud amb l'aportació de la documentació preceptiva.

Havent obtingut el registre general d'entrada, "es procedeix a l'anàlisi de la documentació presentada" , continua la batllessa, que remarca que durant la fase d'instrucció de l'expedient, i abans de dictar resolució, "en determinades ocasions i en funció de casuístiques puntuals , es requereix el suport de la Policia Local o bé del Consorci de Benestar Social del Ripollès perquè es dictin els informes respectius, a fi de donar compliment a les instruccions tècniques sobre la gestió del padró municipal.” Una vegada signat l'informe jurídic, es dicta decret d'alcaldia en què s'estima o es desestima la sol·licitud.

"En tot moment, l'Ajuntament dóna compliment en la tramitació dels expedients d'empadronament" a les instruccions tècniques que han de seguir els ajuntaments en aquesta matèria, insisteix Orriols, que remarca que "en cap cas se superen els terminis legals per a la resolució de les peticions formulades” i que es resolen els expedients per ordre de petició.