Muntatge de Juan Roig ia la cantonada superior dreta bitllets de diverses quantitats d'euros

Bones notícies per als treballadors de Mercadona: Així veuran augmentat el seu sou

L'empresa signa per un nou model de revaloració de sous

Mercadona apujarà els sous dels 100.000 treballadors que té a l'Estat fins a un màxim del 6% l'any entre el 2024 i el 2028 i deixarà de vincular l'increment totalment a l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC). La cadena de supermercats ha pactat un nou conveni col·lectiu amb els sindicats que fixa un increment del salari base fins al 2,5% l'any vinculat a l'IPC i si l'índex de preus supera aquesta xifra es tindrà en compte la consecució dels objectius del benefici de l'empresa amb un topall que no podrà superar el 6%.

La companyia considera que aquesta mesura va de la mà amb “el model de creació de riquesa i repartiment de beneficis compartits que la companyia aplica des de fa anys”. En aquest conveni, per tant, la companyia de supermercats ha modificat el mètode de revaloració anual dels sous de la plantilla, que a l'últim acord es basava en l'evolució de l'IPC. A principis del 2023, la cadena va augmentar els sous un 5,7%, la dada de l'IPC del desembre.

Sou base d'entrada un 20% superior a l'SMI

L'increment del 2022 va ser més gran, del 6,5%, tal com marcava l'índex de preus a finals d'any. Per part seva, el sou base mínim d'entrada serà de 1.507 euros bruts al mes, un 20% per sobre del salari mínim interprofessional. Al sou se sumen els complements de la política retributiva, que suposen increments d'un 11% anual fins al tram 5, cosa que representa un 60% més sobre el salari mínim interprofessional. Pel que fa a les polítiques de conciliació, el nou conveni es fa extensible el descans de 8 caps de setmana a l'any als treballadors dels magatzems exclusius per a la venda en línia i dels blocs logístics.

Aquesta iniciativa entrarà en vigor de forma progressiva el 2024 i acabarà el 2025. Així mateix, la companyia es compromet a reduir la jornada laboral el 2025. "Aquest nou conveni és fruit de l'esforç de totes les parts implicades per garantir la satisfacció de les més de 100.000 persones que formen Mercadona, que són la causa de l'èxit i del creixement de la companyia", ha dit la directora de Relacions laborals de Mercadona, Ruth García.