Muntatge amb una imatge de 3 joves amb un telèfon intel·ligent. A la cantonada inferior esquerra, l'emoticona d'una sirena

Generació perduda?

L'abús de les xarxes socials és perillós, especialment entre els més joves

Fa uns quants anys, es va publicar un article que revelava que l'ús de Twitter perjudicava la intel·ligència dels seus usuaris i què si eren estudiants, el seu rendiment baixava fins a un 40%. Han passat 5 anys d'ençà que es va publicar aquest article. Ha canviat alguna cosa?

El comportament de la nostra societat més jove està canviant i molt. Enganxats a les xarxes socials, el seu comportament i el seu estil de vida i de pensament no ha madurat gaire des de llavors. TikTok, IG, Twitch, YouTube... Adolescents i no tan adolescents de 15 a 24 anys, utilitzen una mitjana de 1h 30 minuts al dia per veure vídeos (que moltes vegades són d'allò més absurd), desaprofitant el temps per realitzar activitats molt més constructives.

Es desvinculen i al mateix temps es mofen a través d'aquestes plataformes, problemes reals com el Bullying, l'obesitat, la immigració, etc. Tot ho graven o fotografien i ho pengen a les xarxes socials sense pensar si allò que han pujat pot perjudicar algú.

Certament són eines que si se'n fa un bon ús per part de la joventut, poden canviar moltes coses, però malauradament no estem veient que la cosa vagi per bon camí. Els influencers, els youtubers, estan marcant una tendència a “no fotre brot” i viure com un marquès/sa.

Guanyant "sous" de més 10.000 € al mas i molts deixen els estudis per dedicar-s'hi. Per contrapartida, estan exposats a les crítiques i al linxament públic i mediàtic quan algun demostra la seva incultura i llavors tot són plors. Manolete, si no sabes torear pa' que te metes?

A més, molts d'ells (sobretot els de "mi país es España") se'n van a Andorra a deixar-hi els calerons que amb tant esforç han guanyat.

Sabíeu que la professió més buscada a Espanya a través d'Internet és “com ser influencer o youtuber”?

És la generació de vidre, del nul esforç per aconseguir quelcom, la generació de la immediatesa... Com arreglar això? Com encaminar els més petits perquè no s'hi enganxin? Però, és clar, si als 10 anys no li regales el mòbil, et dirà que tota la classe se'n riu i nosaltres perquè no passi aquest mal tràngol, li comprem.

Llavors, de qui és la culpa? De les xarxes socials i els seus algorismes endimoniats o de nosaltres, els pares? Sigui com sigui, la nostra joventut ha de fer un tomb envers a les xarxes socials per no malmetre la seva salut mental i el seu rendiment intel·lectual.