Plànol aeri d'instal·lacions fotovoltaiques

Energia neta, resultats clars: PPA, Bateria Virtual i Autoconsum Solar

Us parlem de tres opcions molt interessants tant per a particulars com per a empreses

La transició cap a les energies renovables és un moviment global que no sols impulsa les empreses cap a una major sostenibilitat, sinó que també ofereix als usuaris particulars maneres innovadores d'assumir un paper actiu en la generació i el consum d'energia. A Catalunya, aquesta tendència s'ha intensificat gràcies a la combinació d'avanços tecnològics i un marc regulatori favorable, que ha permès tant a les llars com a les organitzacions i empreses adaptar-se a models energètics més verds i eficients. En són clars exemples les plaques solars, les bateries virtuals o els PPA.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

La instal·lació de plaques solars és una de les expressions més visibles d'aquesta transició. No només transformen la llum del sol en electricitat neta, sinó que també serveixen com a declaració d'intencions d'un compromís amb el medi ambient. Els excedents energètics produïts per aquestes plaques solen abocar-se a la xarxa, però amb l'arribada de les bateries virtuals, aquesta energia ja no s'ha de malbaratar.

Bateries virtuals

Una bateria virtual permet a usuaris particulars i empreses emmagatzemar l'energia sobrant. Aquesta energia acumulada pot ser utilitzada més endavant quan hi hagi menys producció solar o pot ser compensada en altres factures associades al mateix CIF, com seria el cas d'una empresa amb diverses ubicacions. Això no sols maximitza l'ús de l'energia neta generada, sinó que també optimitza els costos a llarg termini.

PPA

D'altra banda, els PPA són contractes entre generadors d'energia renovable i consumidors que fixen un preu de l'energia per un període prolongat. Aquest tipus de contracte ofereix als usuaris la seguretat de saber quin serà el seu cost energètic en els propers anys, fet que facilita la planificació financera i reforça el compromís amb l'energia neta.

La situació actual a Catalunya és especialment propícia per a la implantació d'aquestes tecnologies. Les polítiques públiques i els incentius fiscals han estimulat l'adopció de l'autoconsum solar, tant en el sector residencial com en el comercial. Aquest suport, combinat amb l'abaratiment dels costos de la tecnologia solar i l'increment de l'eficiència energètica, ha fet que l'autoconsum sigui una opció cada vegada més atractiva i assequible.

Les millors opcions per a particulars i empreses

Per als particulars, la possibilitat d'instal·lar plaques solars a les seves llars representa no només un estalvi econòmic, sinó també una contribució directa a la lluita contra el canvi climàtic. Les famílies poden veure reduïdes les seves factures d'electricitat mentre generen energia neta que beneficia a tota la comunitat. A més, amb l'ús de bateries virtuals, aquests usuaris poden assegurar-se que cap kilowatt hora de la seva producció solar es malgasti.

Les empreses, per la seva banda, poden utilitzar els PPA com a eina per assegurar una font d'energia neta i a preu fix, el que pot ser un element clau en la seva estratègia de responsabilitat corporativa. Així mateix, poden servir d'exemple en la seva comunitat i sector, liderant el camí cap a pràctiques més sostenibles.

Aquesta nova era energètica no està exempta de desafiaments. La implementació de sistemes d'autoconsum està creixent i en els propers anys, de ben segur, hi haurà moltes novetats.