Una persona usant un smartphone

Decisió final a Catalunya sobre l'ús de mòbils a les escoles

Les associacions que exigeixen prohibir els mòbils fa mesos que han iniciat una campanya

El Departament d'Educació prohibirà a partir del curs vinent l'ús del telèfon mòbil als centres educatius a infantil i primària i només ho permetrà per a "usos educatius" a secundària. Així consta al document d'instruccions sobre el seu ús que ha aprovat aquest dimarts el Govern. El text estableix que "no està permès" l'ús del mòbil a infantil i primària i afegeix que a secundària tampoc no ho està amb caràcter general però sí per a "usos educatius específics autoritzats" , si així ho decideix el centre.

De fet, Educació diu que serà el centre qui decidirà si l'ús queda totalment prohibit a secundària. El document concreta que els alumnes d'ESO hauran d'apagar els dispositius en entrar el centre i els retiraran si en fan un ús "indegut". La consellera d'Educació, Anna Simó, ha presentat les instruccions aquest dimarts en roda de premsa després que el Govern les hagi aprovat i s'hagin fet arribar als centres educatius.

Tot i això, no les hauran d'aplicar fins al proper curs. Les instruccions arriben després que el Consell Escolar proposés al Departament restringir l'ús dels mòbils i que hi hagi hagut un debat amb la comunitat educativa. Al desembre, el govern espanyol va proposar la restricció en l'ús dels mòbils i està previst que aquest dimecres la ministra d'Educació, Pilar Alegría, es reuneixi amb les comunitats per abordar el tema.

Simó ha assegurat que ella no era partidària de fer "una prohibició per decret" i que va apostar per establir un debat amb la comunitat educativa, resultat del qual ha defensat que s'ha arribat a les indicacions presentades. En aquest sentit, la consellera ha resumit que amb aquestes indicacions es redueix "al mínim" la presència dels mòbils als centres educatius. A infantil i primària els elimina per complet per als alumnes tant en horari lectiu com en no lectiu. Per tant, tampoc no se'n podrà fer ús durant el temps de menjador o en les activitats extraescolars. En cas que un alumne porti un dispositiu al centre, haurà de tenir-lo apagat i deixar-lo en un lloc segur que determinarà l'escola.

A secundària, on es dóna l'ús més intensiu, els telèfons "només es podran utilitzar durant les activitats d'aprenentatge quan compleixin una finalitat pedagògica indicada pel docent". A la pràctica, per tant, també es prohibeix l'ús del mòbil per als alumnes sempre que no ho autoritzi el docent i per a un ús educatiu concret. Aquesta concreció dús amb fins educatius haurà de situar-se dins del projecte educatiu del centre.

Així, a les activitats lectives no es podrà fer ús del mòbil personal, menys en "circumstàncies excepcionals" o quan no es pugui realitzar l'activitat a través dels ordinadors i tauletes que tenen els centres. Aquestes indicacions també s'apliquen en activitats fora del centre com ara sortides, colònies i altres amb participació de famílies.

Sense mòbils al pati o durant les extraescolars

En horari no lectiu -pati, menjador o extraescolars- tampoc no es podrà fer "ús lliure" del mòbil. Simó ha afirmat que això vol dir que l'alumne no ho decidirà sinó la persona encarregada d'aquest espai. La consellera ha declarat que l'objectiu de la no presència dels mòbils en activitats no lectives és “promoure la interacció personal” entre alumnes i també amb altres membres de la comunitat educativa.

"Que l'espai d'esbarjo i lleure sigui lliure de pantalles", ha manifestat. Si els alumnes porten els dispositius personals als centres, els hauran d'apagar en entrar. Cada escola o institut haurà d'establir el procediment per garantir que els dispositius estan en un espai segur durant la jornada escolar , sempre que no autoritzin el seu ús per a “circumstàncies excepcionals o bé per a un ús estrictament pedagògic indicat per un docent”.

Aquí els centres tenen diverses opcions: demanar que els deixin a la motxilla, a la taquilla si n'hi ha o en una caixa a l'aula. En cas d'usos indeguts, Educació diu que cal retirar el dispositiu a l'alumne i seguir el protocol que detalli cada centre, "que hauria d'incloure la custòdia fins al final de la jornada i l'avís a la família".

A l'etapa postobligatòria, els alumnes seran els responsables dels seus dispositius seguint les normes de cada centre. A les activitats lectives "no es pot fer un ús lliure" i seran els docents els qui donaran les indicacions d'ús. Pel que fa a les estones no lectives, el centre haurà de vetllar pel "bon ús" dels mòbils per evitar conflictes.