Una família dels immigrants. Pare, mare i tres fills

Es dispara el percentatge d'estrangers que viuen a Catalunya

En algunes localitats els immigrants ja són majoria

La població estrangera resident a Catalunya era de 1.361.981 persones l'1 de gener del 2023 i representava el 17,2% de la població, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre d'estrangers va augmentar de 126.309 persones, un increment interanual del 10,2%. L'augment de la població estrangera es va registrar a totes les comarques catalanes, especialment a la Cerdanya (+16,2%), el Ripollès (+15,2%) , la Garrotxa i el Barcelonès (+13,2%), totes dues ).

Les comarques però amb més estrangers són Segarra (28,8%), Alt Empordà (25,4%), Barcelonès (22,6%), Selva (21,7%), Pla d'Urgell (21,3%) i el Baix Empordà (21,3%). Per contra, les proporcions més baixes de població estrangera es troben al Vallès Oriental (10%), Anoia (10,1%), Moianès (10,1%), Pallars Sobirà (10,7%) i el Berguedà ( 10,9%).

L'any 2022, 48.901 estrangers residents a Catalunya van obtenir la nacionalitat espanyola, el 40,5% dels quals eren originaris d'Àfrica i el 26,1% d'Amèrica del Sud. En línies generals, hi ha molta heterogeneïtat i estan representades més de 170 nacionalitats. La població marroquina és la més nombrosa, amb 234.054 persones, cosa que representa el 17,2% del total de la població estrangera.

Més homes que dones entre la població marroquina

A més, té una proporció d'homes més gran que de dones (56,8% i 43,2%, respectivament) i amb un 20% del total de població entre 0 i 15 anys. Per comarques, la població marroquina és la que té més pes a l'Alt Penedès (41,5%), l'Anoia (40,6%) i el Bages (39,2%). La segona nacionalitat amb més pes és la romanesa, amb 86.751 persones i un 6,4% del total d'estrangers.

Les comarques on més pes tenen són la Terra Alta (49,3% del total de població estrangera) i les Garrigues (35,4%). En aquest cas, la proporció de dones (51,1%) és superior a la dels homes (48,9%). Pel que fa a l'edat, els joves (16,9%) tenen un pes lleugerament superior a la mitjana (15,2%) i el grup de 65 o més en representa només el 3,1%.

La tercera nacionalitat amb més representació és la italiana, amb 80.808 persones i gairebé un 6% del total d'estrangers. El Barcelonès i el Garraf són les dues comarques on estan més representats, amb un 9,2% del total de població estrangera. La proporció d'homes (53,9%) és més gran que la de dones (46,1%). En aquest cas, la proporció de joves és molt baixa (9,9%) i també la del grup de més grans de 65 anys (6,4%).

46 municipis amb més d'un 25% d'estrangers

Segons l'Idescat, la presència d'estrangers està molt relacionada amb la mida dels municipis. En total hi ha 46 municipis on el percentatge de població estrangera supera el 25%. Entre aquests destaquen Guissona (52,7%), Castelló d'Empúries (44,9%), Portella (39,8%), Lloret de Mar (38,8%) i Salt (37,8%).