Muntatge amb una imatge d‟un grup de jubilats ia l‟esquerra un dibuix amb diversos bitllets de diferents quantitats d‟euro

Els jubilats catalans celebren un augment de la pensió

La despesa en pensions contributives al conjunt de l'Estat suposa l'11,5% del PIB, fins a 12.668 milions d'euros

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya se situa a 1.468,34 euros al febrer, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Són 31 euros per sobre de la mitjana estatal (1.371,1) i hi ha pràcticament 1,2 milions de persones que perceben aquesta prestació. En total, a Catalunya hi ha 1.778.714 persones que cobren una pensió, amb una retribució mitjana de 1.300,72 euros, un 5,01% més que fa un any, i que són 50 euros més que a Espanya (1.250 ,71) .

La despesa en pensions contributives a l'Estat -jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars- aquest segon mes de l'any puja a 12.668 milions d'euros i equival a l'11,5% del PIB. La pensió mitjana catalana per incapacitat permanent és de 1.278,13 euros , per viduïtat és de 908,97 euros, la pensió a favor de familiars de 814,26 euros i la d'orfandat de 494,77 euros.

A Catalunya hi ha un total de 1.778.714 pensionistes, el 70% dels quals són jubilats (1.179.967). De la resta, 309.216 cobren una prestació per viduïtat, 156.646 per incapacitat permanent, 50.525 per orfandat i 1.360 a favor de familiars. A l'Estat, la retribució mitjana de jubilació és de 1437,14 euros, la d'incapacitat permanent 1.161,48 euros, la de viduïtat 893,1, la d'orfandat 500,80 euros i en favor de familiars 738,23 euros. Al febrer, 686.125 pensions van percebre un complement per escletxa de gènere, de les quals un 90% van ser dones, i l'import mitjà va ser de 71 euros.

Canvis recents a les pensions que són d'interès per a la ciutadania

A Espanya, els darrers canvis sobre pensions i l'accés a elles el 2024 inclouen diversos aspectes clau:

Increment de les pensions: Les pensions contributives augmentaran un 3,8% el 2024, en línia amb la inflació mitjana del període desembre 2022-novembre 2023. Aquest augment afectarà més de 10 milions de pensionistes i s'aplica per tercer any consecutiu seguint les recomanacions del Pacte de Toledo.

​Edat legal de jubilació: L'edat legal per jubilar-se amb el 100% de la pensió serà de 66 anys i sis mesos per als que tinguin menys de 38 anys cotitzats. Aquells amb més de 38 anys cotitzats es podran jubilar als 65 anys.

​Millores a 'Llacunes' de cotització : S'introdueixen millores per cobrir els períodes en què no s'ha cotitzat, especialment beneficiant les dones. Els primers 48 mesos de buits de cotització es compensaran amb el 100% de la base mínima, i a partir del mes 49, amb el 50% de la base mínima. Per a les dones, hi haurà condicions més favorables entre el mes 49 i el 84.

Es treu el topall de bases màximes de cotització : Des del 2024 fins al 2050, les bases màximes de cotització pujaran anualment seguint l'IPC més una quantia fixa d'1,2 punts, la qual cosa implica un augment acumulat del 38% fins al 2050”.

Càlcul de la pensió de jubilació: S'introduirà un nou sistema de càlcul per a la pensió de jubilació, permetent als treballadors triar entre els darrers 25 anys o els 29 millors anys, descartant els 24 mesos amb pitjors cotitzacions.

Pujada progressiva de la pensió mínima : Es preveu una pujada progressiva de la pensió mínima contributiva, amb l'objectiu que entre 2024 i 2027, arribi a una quantia més alineada amb el llindar de pobresa i la renda mitjana.

​.