Muntatge amb una imatge d‟un grup de jubilats ia l‟esquerra un dibuix amb diversos bitllets de diferents quantitats d‟euro

Bones notícies per als jubilats catalans el primer mes de 2024

Les dades són clares

L'import mitjà de les pensions a Catalunya va pujar un 4,99% aquest mes de gener en comparació del mateix mes de l'any passat, fins a 1.298,23 euros , segons va informar aquest divendres el Ministeri de Seguretat Social, que en total va abonar 1.779 .957 prestacions a pensionistes catalans, un 0,8% més i el 17,57% del total a tot l'Estat.

La majoria de pensions van ser per jubilació, amb un import mitjà de 1.465,67 euros per persona, mentre que les d'incapacitat permanent es van situar a 1.277,72 euros; les de viduïtat als 907,44 euros; les d'orfandat a 494,39 euros i la de favors de familiars a 814,77 euros. Al conjunt de l'Estat, l'import mitjà de les pensions ha estat de 1.248,58 euros, un 5% més.

Per demarcacions, l'import mitjà de les pensions més elevat es va situar a Barcelona amb 1.338,61 euros, un 4,92% més que fa un any. Seguit de Tarragona amb 1.220,16 euros, un 5,27% per sobre del mateix període del 2022; Girona amb 1.167,55, un 5,28% més i Lleida amb 1.120,88 euros, un 5,52% superior el gener de l'any passat. A Catalunya hi ha un total de 1.779.957 pensionistes, dels quals 1.179.471 són jubilats –representen el 66% del total– i 391.337 reben prestació per viduïtat –gairebé el 22%–. De la resta, 157.171 per incapacitat permanent. 50.618 per orfandat i 1.360 cobren una prestació a favor de familiars.

Les darreres novetats sobre la pensió de jubilació el 2024 inclouen diversos canvis importants

Revaloració de pensions: Les pensions contributives s'han revaloritzat un 3,8% el 2024. Aquest augment es basa en l'evolució de l'índex de preus al consum (IPC) i té com a objectiu garantir el poder adquisitiu dels pensionistes.

Edat de jubilació: L'edat legal per jubilar-se el 2024 és de 66 anys i 6 mesos per als que tenen carreres de cotització de menys de 38 anys. Per a aquells amb 38 anys o més cotitzats, l'edat es manté en 65 anys.

Jubilació anticipada: La jubilació anticipada involuntària és possible a partir dels 62 anys i 6 mesos si no es tenen 38 anys cotitzats, o a partir dels 61 anys si es tenen cotitzats. Pel que fa a la jubilació parcial, l'edat mínima s'ha ajustat: per a jubilació parcial sense contracte de relleu és la mateixa que l'edat legal de jubilació ordinària, mentre que amb contracte de relleu serà de 64 anys per als que tenen 33 o més anys cotitzats , o de 62 anys i sis mesos si es tenen 36 anys o més cotitzats.

Augment de bases de cotització: Des de l'1 de gener de 2024, s'ha establert un augment a les bases màximes de cotització a la Seguretat Social. Això significa que la base màxima de cotització pujarà un 5% el 2024, arribant als 4.720,3 euros mensuals o 56.644 euros anuals.

Complement de bretxa de gènere: Es va introduir un increment addicional del 10% sobre la revaloració prevista per al bienni 2024-2025 al complement de bretxa de gènere.

Cotització d'estudiants en pràctiques: A partir del 2024, tots els alumnes universitaris i de formació professional que facin pràctiques formatives o acadèmiques externes, remunerades o no, cotitzen a la Seguretat Social.