Escola a Catalunya

El sistema educatiu està trencat

Analitzem el cost econòmic per cada alumne

Aquesta setmana he sabut que un 70% dels nous escolaritzats a Manresa, son d’origen no occidental, això vol dir, que són de cultura Africana o Sud Americana. I que el 50% dels nous escolaritzats a Manresa son NEE (nens amb Necessitats Educatives Especials)

Es considera Necessitat Educativa Especial (NEE) el decalatge que es produeix entre les capacitats de l’alumne i les exigències del context. Això vol dir que aquests alumnes no poden seguir el ritme que hauria de tenir de la classe, en conseqüència el ritme de la classe s’alenteix.

Els números són públics: Generalitat i Síndic de Greuges

Segons un informe del Síndic de Greuges que es pot trobar publicat a la seva web oficial, 

El cost a càrrec de la Generalitat d’una plaça d’educació infantil es de 3.379,60€ per alumne. Quan passen a la ESO el cost anual és de 4146,00€ per alumne.

Els alumnes NEEE costen 2.310,60€ més cada un 68% més que una plaça Standard.

Quan vas a la web d’educació per demanar l’ajut, et trobes que per una família de 3 membres, si guanyen més de 26.811 € l’any, no hi ha cap ajut, així que ja sabem qui optarà a aquests ajuts, els de sempre, els que han vingut aquí a jaure i a viure dels ajuts.

Ensenyament: 862 € Transport escolar: 617 € Menjador escolar: 574 €Transport urbà: fins a 308 €

Llibres i material 105 €

L’ajut pot arribar a: 2.466,00€

Sumeu-li 350€ (aprox) per alumne que es gasta cada ajuntament en sufragar despeses de funcionament dels centres, més 365,37€ a càrrec de la Generalitat en concepte d’ altres despeses (calefacció, llum, etc) 20,7 Milions € en beques menjador, 10 Milions en ajuts a la compra de llibres.

Altres despeses amb conceptes tan indesxifrables com “Escenari d’escolarització equilibrada plena de l’alumnat socialment desfavorit i d’equivalència de jornada escolar” 24,5 Milions d’Euros, 517,90€ per Alumne.

Apart d’això hi ha el que anomenen “motxilla social”, per pagar excursions, colònies , les aules d’acollida amb personal que només està atenent a aquests alumnes, i moltes altres despeses que surten d’altres departaments. Això són xifres de 2019, (pre-covid) amb la inflació que hem patit aquests últims anys les xifres d’avui deuen ser espantoses.

Solució

Tot això vol dir que no hem d’escolaritzar aquests nens? No!! Això vol dir que no ens poden dir que la immigració que ens està arribant, suma, perquè no suma, resta i molt. El més trist és que sovint tot aquest esforç que paguem entre tots, no s’aprofita, ja que els alumnes són els més disruptius i que provoquen la majoria de problemes. Son els que provoquen que molts portem als nostres fills a la privada, fugint d’aquests alumnes, que es fan els amos del pati perquè ningú els hi posa frè per por que els titllin de racistes.

Els professors de l’escola pública n’estan farts, d’indisciplines, amenaces i agressions per part d’aquests col·lectius i a vegades de les seves famílies.

Taula cost educació
Taula cost educació | Generalitat de Catalunya