Muntatge d'un grup de jubilats jugant al dòmino ia la cantonada inferior dreta bitllets de diferents imports

Bones notícies per als pensionistes: Així puja la pensió mitjana al desembre

La despesa en pensions contributives a l'Estat suposa l'11,5% del PIB, amb una nòmina mensual de 12.120,8 milions d'euros

La pensió de jubilació mitjana a Catalunya és de 1.409 euros al desembre, uns 31 euros per sobre de la mitjana espanyola, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. En total, la despesa en pensions contributives a Espanya -jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i en favor de familiars- suma una nòmina mensual de 12.120,8 milions d'euros i equival a l'11,5% del PIB.

En paral·lel, hi ha 640.675 prestacions que perceben el complement de bretxa de gènere. A Catalunya hi ha 1.776.428 persones que cobren una pensió, amb una mitjana de 1.247,30 euros. Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana és de 1.198,7 euros mensuals, i hi ha 10,1 milions de pensionistes.

Si la pensió de jubilació mitjana a Catalunya és de 1.409 euros al desembre, la d'incapacitat permanent se situa a 1.230 euros, la de viduïtat a 871 euros, la d'orfandat a 475 euros i la pensió a favor de familiars a 781 euros. Aquestes xifres baixen lleugerament a Espanya, amb una mitjana de jubilació de 1.378 euros al dotzè mes de l'any, 1.117 euros per a incapacitat permanent, 855 euros per a viduïtat, 480 euros per a orfandat i 706 euros per les pensions a favor de familiars.

A Catalunya hi ha un total de 1.776.428 pensionistes, la majoria dels quals 1.175.797 són jubilats. De la resta, 157.519 cobren pensió per incapacitat permanent, 391.151 per viduïtat, 50.611 per orfandat i 1.350 cobren una prestació a favor de familiars.

Quant pujaran les pensions el 2024?

Les pensions contributives a Espanya es revaloraran un 3,8% el 2024. Aquest augment s'aplica a diferents tipus de pensions, incloent-hi la de jubilació, incapacitat permanent, orfandat i viduïtat. Aquest increment és el resultat de la variació mitjana interanual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) entre el desembre del 2022 i el novembre del 2023, seguint la fórmula establerta a la Llei 20/2021 de garantia del poder adquisitiu de les pensions.

Com a resultat d'aquesta revaloració, s'espera que la pensió mitjana del sistema, que actualment és aproximadament de 1.200 euros, augmenti en 638 euros a l'any, fet que suposa uns 46 euros al mes. A més, les pensions mínimes i les no contributives experimentaran un increment encara més gran, d'acord amb el que estableix el Reial decret llei 2/2023.

D'altra banda, les pensions mínimes de jubilació i de viduïtat es revaloritzaran per sobre de l'IPC. Les pensions mínimes de jubilació s'incrementaran per reduir la bretxa de pobresa, amb l'objectiu que la pensió mínima de jubilació contributiva amb cònjuge arribi, almenys, als 16.500 euros anuals el 2027. El 2024 s'espera que aquestes pensions mínimes s'incrementin entre un 5% i un 7%. La pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars s'incrementarà un 14,1%, passant de 12.682 euros anuals el 2023 a 14.457 euros anuals el 2024.