Muntatge amb imatge d'estudiants en una classe. A la cantonada inferior esquerra, dins d'un cercle, estudiants contents

Quina carrera universitària de fàcil accés ofereix un 100% de feina?

Tot i això, són pocs els estudiants que opten per ella

L'elecció d'una carrera universitària és una decisió crucial que pot determinar el futur professional dels estudiants. La nota de tall i les sortides laborals són dos factors determinants a l'hora de triar un grau universitari. Mentre que carreres com Medicina solen tenir notes de tall altes a causa de la seva alta demanda, hi ha altres opcions amb menors requisits d'entrada i altes taxes d'ocupació que són menys conegudes. Una d'aquestes curses és l' Enginyeria Agrícola, que sorprenentment ofereix un 100% de feina als graduats.

Notes de tall i accés a la universitat

L'accés a la universitat es regula mitjançant el sistema de notes de tall, que varien cada any segons la demanda i l'oferta de places disponibles a cada titulació. Les notes de tall altes solen indicar una alta competència entre els estudiants per ingressar a aquestes carreres, mentre que les notes més baixes poden suggerir una menor demanda.

Enginyeria Agrícola és una carrera que, tot i tenir una nota de tall baixa (a moltes universitats és de 5), ofereix excel·lents perspectives laborals.

Enginyeria Agrícola: en què consisteix?

L´Enginyeria Agrícola és una disciplina que combina coneixements d´agricultura, ramaderia i tecnologia per millorar els processos de producció agrícola i ramadera, així com per gestionar l´impacte ambiental d´aquestes activitats. Els enginyers agrícoles s'encarreguen de dissenyar, planificar i gestionar sistemes de producció sostenible, aplicar-hi tecnologies innovadores i optimitzar els recursos naturals.

Sortides professionals i oportunitats laborals

Tot i ser una carrera menys sol·licitada, Enginyeria Agrícola ofereix una taxa d'ocupabilitat del 100%, segons diverses fonts. Els graduats troben oportunitats en sectors com la producció agrícola i ramadera, les indústries agroalimentàries, la consultoria i assessoria o el sector públic.

Beneficis i sous

Els enginyers agrícoles no només tenen assegurada la feina en finalitzar els estudis, sinó que també gaudeixen de salaris competitius. Els sous inicials solen oscil·lar entre els 30.000 i 45.000 euros anuals, amb possibilitats d'assolir fins a 60.000 euros bruts anuals amb experiència i especialització.

Tot i els clars avantatges d'aquesta carrera, l'Enginyeria Agrícola enfronta una baixa demanda per part dels estudiants. Això pot ser degut a una percepció errònia que és una professió exclusivament rural i menys atractiva que altres enginyeries o graus més moderns com la biotecnologia o l'enginyeria informàtica. Aquesta manca de coneixement sobre les diverses oportunitats que ofereix pot estar influint negativament en l'elecció daquesta carrera per part dels joves.

Per a aquells que cerquen una carrera amb futur assegurat, l'Enginyeria Agrícola es presenta com una opció a considerar seriosament.