Presentadors de 3CAT en un escenari

Canvis a TV3: Com continuar veient els canals de 3CAT a partir del 16 de gener?

L'apagada analògica coincidirà amb el 40è aniversari de les emissions regulars de TV3

Els canals de 3Cat passaran a emetre en alta definició a partir de dimarts. Des de la matinada del 16 de gener, i un mes abans de l'apagada obligatòria de totes les emissions en definició estàndard (SD), tota l'oferta de TDT de 3Cat serà en alta definició (HD). Per tant, el canal TV3 SD desapareixerà i, si cal, cal buscar el canal de TV3 HD a la llista de canals del televisor.

Pel que fa a la resta de canals (3/24, Esport3 i SX3/33), es convertiran, automàticament, en canals HD, sense necessitat de cercar-los. L'apagada analògica coincidirà amb el 40è aniversari de les emissions regulars de TV3. Amb aquesta transició, han assegurat que "els canals temàtics de continguts informatius, esports, infantils i culturals milloraran la qualitat d'imatge i so, amb una experiència televisiva completament en HD".

En aquest sentit, Natàlia Prats, directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques de 3Cat, ha comentat que “el canvi de les emissions TDT de 3Cat a HD implica un augment en la qualitat visual dels nostres continguts”.

Prats també ha afegit que "estem tecnològicament preparats i, per tant, més enllà de totes les actuacions tècniques que estem duent a terme a les nostres capçaleres d´emissió per realitzar la commutació, l´esforç s´està centrant, sobretot, a informar bé la ciutadania i acompanyar-la perquè ells i els seus televisors puguin, també, fer aquesta transició de manera correcta".

El director de la cadena, Sigfrid Gras ha assegurat que estan "orgullosos de poder avançar-nos a aquest canvi tecnològic tan important, coincidint amb una data rodona i molt important per a TV3, el 40è aniversari de les seves emissions". Els aparells antics que no siguin compatibles amb les emissions HD necessitaran un descodificador TDT HD per continuar veient l'oferta de tots els canals de 3Cat en HD.

Així van ser els inicis de TV3

TV3, el canal de televisió principal de Televisió de Catalunya, va iniciar les seves emissions l'11 de setembre del 1983. Aquesta data no va ser escollida a l'atzar, ja que coincideix amb la Diada Nacional de Catalunya, un dia de gran importància simbòlica per a la regió. La creació de TV3 va ser una fita significativa en la història dels mitjans de comunicació a Catalunya, ja que va representar el primer canal de televisió a emetre íntegrament en català.

Primers minuts de TV3 Televisió de Catalunya - 10 de setembre del 1983

Des dels seus inicis, TV3 va tenir la missió d'oferir una programació que reflectís la cultura, la llengua i la identitat catalanes. Això incloïa una àmplia varietat de programes, des de notícies fins a sèries de televisió, programes infantils, documentals i transmissions esportives, tots en llengua catalana. La posada en marxa de TV3 va ser un pas important per normalitzar l'ús del català i enfortir-lo com a llengua de comunicació social en un període postfranquista en què es buscava la recuperació de la identitat cultural de Catalunya.

TV3 va ser pionera en molts aspectes, no només lingüístics sinó també en la introducció de nous formats i tecnologies a la regió. Amb el temps, s'ha convertit en una de les cadenes més vistes i amb més credibilitat a Catalunya, expandint-ne la influència a través de la creació d'altres canals i plataformes digitals, mantenint el seu compromís amb la qualitat i la proximitat cultural amb les seves audiències.

El canal ha jugat un paper fonamental en la producció i difusió de contingut local, recolzant la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i fomentant la creació de contingut original que reflecteixi la diversitat i riquesa de la societat catalana.

TV3, des de la seva creació, ha estat més que un canal de televisió; ha estat un instrument per a la promoció de la cultura catalana i un mirall de les aspiracions i evolució de la societat catalana en les darreres dècades.