Muntatge amb la imatge duna dona espantada en primer terme. De fons i lleugerament difuminada, imatge de l´interior d´una oficina d´Hisenda

L'avís d'Hisenda a 80.000 contribuents

Rebre una carta d'Hisenda mai és agradable

A l'actual campanya de la declaració de la Renda, Hisenda ha emès un avís a 80.000 contribuents perquè corregeixin errors en les seves declaracions. Aquest moviment forma part d'un esforç per part de l'Agència Tributària per assegurar que les declaracions reflecteixin correctament la informació fiscal disponible i evitar futures sancions.

Per què Hisenda envia aquestes cartes?

L'Agència Tributària ha identificat discrepàncies entre les dades proporcionades pels contribuents i la informació disponible a les bases de dades. Aquestes discrepàncies poden incloure ingressos no declarats, deduccions mal aplicades o errors en la presentació de les dades fiscals. Hisenda ofereix als contribuents l'oportunitat de presentar una declaració complementària per corregir aquests errors i evitar sancions posteriors.

Segons experts, "la digitalització de lʻAgència Tributària permet un control més exhaustiu i la detecció inicial dʻerrors, la qual cosa facilita la correcció voluntària per part dels contribuents". Tot i això també creuen que “els canvis freqüents en la normativa de l'IRPF poden generar confusió entre els contribuents, per la qual cosa és vital mantenir-se informat i, si cal, buscar assessorament professional”.

Procés de correcció

Els contribuents rebran una notificació per correu que detalla els errors detectats i les possibles discrepàncies. Un cop rebuda i analitzada, heu de revisar la vostra declaració original i comparar-la amb les dades que Hisenda té disponibles.

Si es detecten errors, cal presentar una declaració complementària a través del web de l'Agència Tributària, corregint les dades errònies.

Conseqüències de no corregir els errors

Ignorar l'avís d'Hisenda pot ser una inspecció fiscal, interessos de demora i sancions econòmiques. Hisenda avisa de la importància de corregir aquests errors de manera voluntària per evitar complicacions més grans.

Últims canvis normatius a l'IRPF

En els darrers anys, hi ha hagut diversos canvis a la normativa de l'IRPF que poden haver contribuït als errors en les declaracions dels contribuents. Entre els canvis més destacats trobem canvis en les deduccions per habitatge, família nombrosa i donacions. També hi ha hagut la introducció de noves exempcions fiscals per a determinats tipus d'ingressos.

També cal tenir en compte els reajustaments als trams impositius i les taxes aplicables a diferents nivells d'ingressos.

Consells per evitar errors a la declaració de la Renda

És important verificar que les dades proporcionades per Hisenda coincideixen amb els documents fiscals propis. Així mateix, cal estar al corrent dels canvis normatius que poden afectar la declaració. En cas de dubte, és recomanable cercar assessorament professional per assegurar el compliment correcte de les obligacions fiscals.