Muntatge amb una imatge de diferents plats a un menjador escolar. A la cantonada superior esquerra, una emoticona de diners

Així augmentarà el preu del menjador escolar a Catalunya

Educació diu que cal cobrir la inflació i l'augment de sou dels monitors i que dóna 189 MEUR en ajudes

El preu del menjador escolar pujarà el proper curs per tercer any consecutiu i se situarà en un màxim de 7,25 euros per dia als centres on l'espai de migdia dura 2 hores i mitja, fet que suposa 34 cèntims més que ara . Els alumnes que es quedin en dies esporàdics el preu pujarà fins a 7,98 euros diaris. Als centres amb només 2 hores d'estona de pati i dinar, el preu serà de 6,87 euros diaris com a màxim i 7,56 euros diaris per als esporàdics. El preu inclou el menjar i els sous dels monitors que estan amb ells durant el dinar i l'esbarjo.

Fins al 2020 el preu diari era de 6,20 euros. El Departament d'Educació al·lega que apuja el preu per cobrir la inflació i l'augment de sou dels monitors. Fonts del Departament han explicat que Educació publica, per normativa, un preu màxim del servei de menjador escolar, perquè aquest servei complementari a l'educació no tinguin caràcter lucratiu en cap cas. En tot cas, per fer-ho econòmicament viable, aquest preu màxim ha de recollir el cost real del servei, que inclou, bàsicament, el cost dels monitors que atenen l'alumnat i el cost del menjar.

El Departament finança ajuts individuals de menjador per a totes les famílies que estan per sota del llindar de risc de pobresa. El llindar s'actualitza cada any per ajustar-se a la realitat socioeconòmica del país i identificar les famílies vulnerables. Les convocatòries d'ajuts estan permanentment obertes per cobrir les necessitats sobrevingudes de totes les famílies que puguin necessitar-ho, sense límit pressupostari.

Des del curs 2020-2021, el Departament ha mantingut els ajuts totals i ha incrementat els ajuts parcials passant d'una cobertura del 50% al 70% del cost. De fet, a data de gener d'aquest any, el Departament d'Educació ja destina 189 milions d'euros a les ajudes de menjador. I per primera vegada amb més ajudes del 100% que parcials, cosa que afavoreix l'alumnat amb situació més vulnerable.

Educació ja ha atorgat 182.050 ajuts de menjador, un total de 15.186 més que fa un any. La dotació per aquest curs suposa un increment de 43 milions dʻeuros respecte al curs anterior. Dels ajuts concedits a data d'avui, un total de 108.870 corresponen al 100% de la beca, el triple que el curs anterior. La resta, 73.180, cobreixen el 70% del cost del menjador. La partida de les ajudes de menjador és oberta i, per tant, s'atendran els casos sobrevinguts durant el curs, tant per als ajuts del 100% com del 70%.

El Departament assegura que té com a principal objectiu que aquest servei es presti en condicions de màxima qualitat educativa i alimentària. Per mantenir aquest nivell de qualitat, en condicions d'increment generalitzat de preus motivats per circumstàncies econòmiques i polítiques d'abast mundial, cal ajustar el preu màxim a l'increment real de preus.

Els motius que dóna la Conselleria per justificar l'augment

L'increment del preu màxim respon per una banda a l'increment dels preus dels aliments (per assegurar la qualitat alimentària del menjar del migdia, amb aliments ecològics, de proximitat, amb flexibilitat per als diferents tipus de menús que requereixen les famílies) i de l'altra a l'increment retributiu dels monitors de lleure educatiu (vetllant per la qualitat educativa, mantenint les ràtios alumnes/monitor i el personal qualificat).

El no increment del preu hauria comportat automàticament la pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica, bé des d'un punt de vista educatiu (incrementant les ràtios d'alumnes per monitor, o contractant personal no qualificat), o alimentari (acudint productes més barats ). La Generalitat diu que no pot afavorir la precarització d'un sector laboral tan feble com és el monitoratge, que ha aconseguit un increment retributiu per actualització del conveni laboral d'un 3,5% per a aquest any 2024.