Supermecat Lidl i gràfic de creixement

Cop d'efecte de Lidl a Catalunya: Els números que ho demostren

Lidl presenta uns números molt bons

Lidl segueix creixent de manera sostenible a Catalunya. Així ho indica el darrer informe d'impacte corporatiu 2022 de Lidl a Espanya elaborat per la consultora independent PwC. Durant el període 2019-2022, l'empresa va augmentar més de 5.100 llocs de treball generats la seva contribució al mercat laboral català i va incrementar més d'un 25% la seva aportació al PIB català, fins als 4.500 milions en aquests 4 anys. A més, la cadena de supermercats crea sis ocupacions indirectes per cada directa, i totalitza 25.980 llocs de treball.

L'impacte de Lidl sobre les arques catalanes va aconseguir xifres rècord de tancament del seu darrer any fiscal, fins a acostar-se als 1.270 milions anuals aportats al PIB. L'informe elaborat per PwC analitza la contribució creixent de l'empresa a la generació de llocs de treball i riquesa en aquesta CCAA i la resta del país durant el seu darrer exercici fiscal (comprès entre el 01/03/2022 i el 28/02/2023 ) mitjançant la seva capacitat per obrir noves botigues modernes i sostenibles, crear treball estable i de qualitat, i comprar i exportar producte regional.

La repercussió de Lidl en el PIB català

Com es desprèn d'aquest estudi, durant el període 2019-2022, Lidl ha generat un impacte positiu a l'economia catalana de més de 4.500 milions d'euros en total. D'aquests, uns 1.270 M€ (un 0,55% del PIB autonòmic) només corresponen al darrer exercici fiscal analitzat (2022). Això suposa un increment percentual del 9% en relació amb l'any anterior i de més del 25% si analitzem la seva contribució des del 2019, any en què va aportar 1.000M€.

Del total d'impacte econòmic de Lidl a la comunitat autònoma, més de 220 M€ corresponen a impacte directe. Tot i això, gràcies a la seva activitat, la cadena de supermercats va generar al voltant de 1.050 M€ addicionals de forma indirecta i induïda. Així mateix, la marca també exerceix un important efecte multiplicador en aquest territori: per cada euro de benefici, genera 5 euros addicionals a les arques catalanes.

Consolidant-se com a dinamitzador d'ocupació a Catalunya

El compromís de Lidl amb les persones passa per crear llocs de treball estables i de qualitat i, segons assenyala aquest informe, la cadena s'ha convertit en un dinamitzador important de l'ocupació a Catalunya. Durant els darrers quatre anys, l'empresa va aconseguir augmentar més d'un 25% els llocs de treball generats en aquesta regió, fins a superar els 5.100 llocs nous (entre directes, indirectes i induïts).

Ja el 2022, l'impacte de l'ensenya sobre el mercat laboral d'aquesta CCAA es va saldar amb xifres mai aconseguides abans: per cada lloc de treball directe que crea ja en genera altres 6 de forma indirecta i induïda, i avui dia és responsable d'uns 25.980 llocs de treball (un 0,74% del total). D'aquests, més de 4.000 conformen la plantilla de Lidl a Catalunya i prop de 22.000 més són indirectes i induïts, gràcies a la seva activitat a la zona.