Vista aèria de la Sagrada Família a Barcelona amb un retrat d'un home gran amb barba i ulleres en un cercle vermell a la cantonada superior dreta.

La frase de Niño Becerra sobre el turisme massificat

L'increment del turisme al nostre país no genera consens

Durant dècades, el turisme ha estat un dels principals motors econòmics d'Espanya, atraient milions de visitants cada any. Tot i això, el fenomen del turisme massificat ha generat preocupacions significatives. El reconegut economista Santiago Niño Becerra ha estat especialment crític amb aquest model, i en una recent declaració va afirmar: “ Des de mitjans dels 50 a Espanya està arribant turisme i els diferents governs només han estat motivats per una consigna: que vingui més i més i més sense dissenyar cap regulació. Aquesta frase subratlla la manca de regulació i planificació en la gestió del turisme, cosa que ha portat a una sèrie de conseqüències econòmiques i socials.

Grans beneficis del turisme

El turisme representa una part crucial del PIB espanyol. El 2023, va contribuir amb aproximadament el 13,4% del PIB, generant uns 150.000 milions d'euros i va crear prop de 2,5 milions de llocs de treball directes i indirectes. Comunitats autònomes com Catalunya, Balears i Andalusia són les més beneficiades pel turisme, i són destinacions preferides per turistes de tot el món.

Uns avantatges que no vénen sols: el turisme també porta problemes

Malgrat els beneficis econòmics, el turisme massificat ha comportat diversos problemes. Niño Becerra ha destacat que l'augment de la demanda turística sense una regulació adequada ha portat a la sobreexplotació de recursos i a la degradació ambiental. A més, un dels efectes més preocupants és l'augment de preus, especialment al mercat immobiliari.

Augment de preus de lloguer

L'increment del nombre de turistes ha elevat significativament els preus de lloguer a ciutats altament turístiques com Barcelona i Palma de Mallorca. Els lloguers turístics a curt termini, facilitats per plataformes com Airbnb, han desplaçat els residents locals, encarint el cost de vida. Segons Niño Becerra, aquesta situació genera una "tensió sobre l'oferta d'habitatges", cosa que al mateix temps causa un problema social significatiu.

Reptes de futur

El turisme massificat no només afecta el mercat immobiliari, sinó també la infraestructura i els serveis públics. La pressió sobre les infraestructures urbanes i la capacitat dels serveis públics pot degradar la qualitat de vida dels residents locals. A més a més, la dependència excessiva del turisme fa que l'economia espanyola sigui vulnerable a crisis globals, com es va evidenciar durant la pandèmia de COVID-19.

Necessitat de regulació, segons l'economista

Per mitigar aquests problemes, Niño Becerra i altres experts advoquen per una regulació més estricta del turisme. Això inclou limitar el nombre de visitants a certes àrees, regular els lloguers turístics i fomentar un turisme més sostenible i menys massificat. Segons Niño Becerra, la situació actual és el resultat de dècades de manca de planificació i regulació, i revertir aquests efectes requerirà un esforç considerable.

Alternatives al turisme per enfortir l'economia

Niño Becerra també ha esmentat la importància de diversificar l'economia espanyola per reduir la dependència del turisme. Promoure altres sectors, com ara la tecnologia, la indústria i l'agricultura sostenible, pot ajudar a equilibrar l'economia i oferir alternatives d'ocupació més estables i més ben remunerades.