Una científica treballant al seu laboratori

Important avenç científic per frenar la resistència a la teràpia contra el càncer

Un estudi identifica una estratègia per evitar la resistència a la teràpia contra el càncer

Un treball de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desxifrat un nou mecanisme per sensibilitzar les cèl·lules canceroses respecte a una teràpia específica que fins ara no ha resultat efectiva a causa de la resistència dels tumors. En els darrers anys s'han estudiat múltiples teràpies contra el càncer que no han aconseguit arribar a la pràctica clínica. És el cas de les molècules TRAIL, que malgrat tenir bons resultats en fases preclíniques, no han mostrat l'eficàcia esperada als assaigs clínics per la resistència que presenten les cèl·lules tumorals. Aquesta investigació ha revelat el mecanisme molecular pel qual les cèl·lules es tornen resistents a lacció antitumoral de TRAIL.

Els resultats, que han estat publicats a la revista 'Cell Death & Disease', s'han realitzat en col·laboració amb el grup de Recerca Biomèdica en Ginecologia del VHIR, IRB Barcelona i l'Hospital del Mar Research Institute. Sergio Espinosa, investigador del VHIR i de la UAB i primer autor de l'estudi, ha remarcat que aquestes teràpies són "molt prometedores", ja que els receptors de TRAIL es localitzen principalment a les cèl·lules canceroses, però no a les cèl·lules cèl·lules sanes i, per tant, “minimitzarien els efectes secundaris a les altres cèl·lules”.

L'estudi actual mostra que la proteïna kinasa ERK5 hi juga un paper rellevant. En estudis previs ja s'havia demostrat que ERK5 està involucrada en la proliferació cel·lular i la supervivència del càncer. Ara es planteja que l'activació d'aquesta proteïna també confereix resistència davant de tractaments que produeixen la mort de les cèl·lules.

Bones sensacions després dels resultats

Els resultats mostren que la inhibició de ERK5 amb fàrmacs restaura la sensibilitat de les cèl·lules en els tractaments antitumorals. Els investigadors proposen administrar inhibidors d'ERK5 per millorar l'eficàcia antitumoral dels agonistes de TRAIL. Els inhibidors també ajudarien a potenciar l'activitat de les cèl·lules NK, un tipus de cèl·lules immunitàries que posseeixen una potent acció antitumoral, en part deguda també a l'activació de la via de TRAIL. Fins ara, l'anàlisi s'ha dut a terme en línies cel·lulars de diferents tipus de tumors sòlids, com ara càncer de pròstata, pulmó, cervical o neuroblastoma, i en cultius 3D o organoides derivats de pacients amb càncer d'endometri. En el futur, els investigadors esperen trobar noves col·laboracions per fer assajos clínics, per tal de provar els inhibidors d'ERK5 en pacients oncològics.