Imatge de l´exterior de l´Hospital Universitari de Bellvitge

Avanç de l'Hospital de Bellvitge amb nou fàrmac per prevenir infeccions a la UCI

Comença la fase clínica d'un nou fàrmac creat a l'hospital de Bellvitge per prevenir infeccions contretes a la UCI

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l'Hospital Universitari de Bellvitge han ideat un tractament per prevenir les infeccions que s'adquireixen a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Es tracta d'un fàrmac que permet eliminar els anticossos que s'uneixen als bacteris gramnegatius i els fan resistents a la destrucció del sistema immunitari. El procediment permet per primera vegada suprimir anticossos concrets al cos humà, i un cop ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) entrarà a la fase clínica.

Per destruir els agents infecciosos el sistema immunitari crea anticossos "específics" contra els antígens que els patògens expressen. En el moment de la infecció els anticossos "específics" només hi són presents si s'ha rebut una vacunació prèvia contra l'agent infecciós. Abans que es produeixin aquests anticossos, als patògens se'ls poden unir altres anticossos presents a l'individu de forma naturalesa, com els dels grups sanguinis, o que prèviament s'han produït contra altres agents infecciosos.

Els investigadors destaquen que el problema és que la majoria d'aquests anticossos "no específics" no tenen capacitat destructiva davant del nou patogen. A banda, aquesta tipologia d'anticossos poden crear un escut que evita l'actuació del sistema immunitari i la supervivència dels agents infecciosos, malgrat la producció d'anticossos "específics" contra aquests.

El nou fàrmac

El nou tractament desenvolupat ha permès descobrir que l'eliminació dels anticossos “no específics” que s'uneixen als bacteris gram negatius amb el procediment permet la resposta del sistema immunitari contra aquests bacteris, evitant que causin malalties, tal com s'ha presentat a la revista científica 'Frontiers in Immunology'. Els bacteris gram negatius són els màxims responsables de les infeccions que s'adquireixen dins dels hospitals, particularment a la UCI, són molt resistents als antibiòtics, i no hi ha vacunes per prevenir-les.

Aquesta és la primera vegada que s'ha demostrat que es pot generar immunitat contra les infeccions eliminant anticossos existents, sense necessitat de produir-ne de nous com fan les vacunes, cosa que pot ser de gran ajuda per prevenir infeccions per a les que no existeixen aquestes últimes, com són les que s'adquireixen als hospitals. Per aquest motiu, RemAb Therapeutics ha dissenyat una plataforma de conjugats polimèrics mitjançant la tecnologia Hartful Antibody Removal Technology (HART) a partir de la qual s'han generat fàrmacs que per primera vegada permeten l'eliminació d'anticossos concrets dins el cos humà.

El fàrmac en qüestió és el RA0127, que elimina els anticossos "no específics" que faciliten les infeccions causades pels bacteris gram negatius. Després de confirmar l'eficàcia i la seguretat del nou fàrmac en diferents investigacions preclíniques, l'AEMPS ha autoritzat la iniciació dels assajos clínics amb el nou fàrmac. El fàrmac és un first-in-class-drug que utilitza un mecanisme d'acció nou i únic per prevenir infeccions que s'adquireixen a l'hospital.